Υπηρεσίες

 

Ο ρόλος του ψυχολόγου επικεντρώνεται στην εφαρμογή των αρχών της Ψυχολογίας για την υγιή ανάπτυξη του ατόμου, την επίλυση των εσωτερικών του συγκρούσεων, την αντιμετώπιση των συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων και την προαγωγή της ψυχικής του υγείας. Είναι βοηθητικός-κατευθυντικός, καθώς μέσα από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης παρέχει τις κατευθύνσεις για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων από το ίδιο το άτομο, βάσει των αρχών καθορισμού της συμπεριφοράς, όπως αυτές αποδεικνύονται από σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα.


Η τάση να αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας και τη συμφυή με αυτά συναισθηματική φόρτιση πόνου, είναι η πρωταρχική βάση όλων των ψυχικών παθήσεων.
Scott Peck (Αμερικανός Ψυχίατρος, 1936 – 2005)


Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας:

«Ψυχική Υγεία είναι η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τα επιτεύγματα».

Εκπαίδευση είναι αυτό που επιβιώνει όταν όλα όσα έχουν μαθευτεί ξεχνιούνται.
B.F.Skinner