Ψυχολογική Υποστήριξη Ενηλίκων

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

«Ψυχική Υγεία είναι η κατάσταση της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και τα επιτεύγματα».

Οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής, τα οικονομικά προβλήματα, τα τραυματικά γεγονότα της ζωής συχνά συνηγορούν στη δημιουργία ενός αισθήματος αδυναμίας αντιμετώπισης ενός ζητήματος. Παρόλες τις προσπάθειες διαχείρισης μίας τέτοιας κατάστασης, πολλές φορές διαπιστώνει κανείς ότι οι λύσεις που δίνει είναι παροδικές και απλά επικαλύπτουν το πρόβλημα χωρίς να το επιλύουν. Η συναισθηματική φόρτιση που επιφέρει αυτή η κατάσταση, συχνά θολώνει τη κρίση του, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να την αξιολογήσει και να την επιλύσει σωστά. Αυτό συχνά έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά του επιφέροντας προβλήματα τόσο στον προσωπικό, όσο και στον εργασιακό και κοινωνικό τομέα, προκαλώντας δυσφορία στο άτομο και συναισθηματική κατάπτωση.

Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι βοηθητικός – κατευθυντικός.

Μέσα από την ανάπτυξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης, αποδέχεται τον πελάτη του χωρίς όρους, δίνοντάς του εκείνες τις κατευθύνσεις που θα τον βοηθήσουν να δει την πραγματική φύση του προβλήματος και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ο ψυχολόγος με βάση την επιστημονική του κατάρτιση και τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα αξιολογεί τη συμπεριφορά του πελάτη του και τον βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων του. Προσφέροντας του ένα σταθερό περιβάλλον, θέτει τις προϋποθέσεις που θα τον βοηθήσουν να εκφράσει με ασφάλεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, βοηθώντας τον να κατανοήσει την πραγματική τους διάσταση και να τις τοποθετήσει στη σωστή τους βάση. Με τη χρήση των κατάλληλων θεραπευτικών τεχνικών τον βοηθάει να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές του δυσκολίες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά του και τον εμποδίζουν να ευτυχίσει, κατακτώντας πιο λειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. Ανακαλύπτοντας τις πραγματικές τους ανάγκες οδηγούνται, επίσης, στην υιοθέτηση περισσότερο λειτουργικών τρόπων έκφρασής τους και στην διαχείριση των συναισθημάτων τους.
Στόχος του ψυχολόγου είναι να προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων ώστε αυτοί να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους.

Συναισθηματικές και Συμπεριφορικές Δυσκολίες

Άγχος
Φοβίες (Ειδική φοβία – Κοινωνική φοβία – Κρίσεις πανικού – Αγοραφοβία – Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή – Ψυχοτραυματικό στρες)
Συναισθηματικές δυσκολίες (κατάθλιψη)
Απώλεια ευχαρίστησης για πράγματα – Ανηδονία
Αίσθημα ανικανοποίητου
Αϋπνίες – Εφιάλτες
Διαταραχές φαγητού (ανορεξία, βουλιμία)
Ψυχοσωματικά προβλήματα
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
Δυσκολία διεκδίκησης
Απώλεια – Πένθος
Διαζύγιο
Δυσκολίες στις ενδοοικογενειακές σχέσεις
Δυσκολία διαχείρισης θυμού