Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

«Η πραγματική ευτυχία έρχεται από τη χαρά να κάνεις κάτι καλά, από το ζήλο να δημιουργείς καινούρια πράγματα».

Ο μικρός Πρίγκιπας – Antoine de Saint Exupery (29/06/1900 – 31/07/1944)


Μία από τις βασικές διαστάσεις του ρόλου ενός ψυχολόγου είναι η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών και των εφήβων που στοχεύει στην επίτευξη της προσαρμογής τους σε όλους τους τομείς, στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και στην αξιοποίηση των ατομικών τους δυνατοτήτων. Κατευθύνει τα παιδιά στη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναφορικά με θέματα συμπεριφοράς, σχολικής επίδοσης, προσαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα και ποιοτικής επικοινωνίας με τους γονείς τους.

Προαγωγή προσωπικής ανάπτυξης παιδιού

Το έργο του ψυχολόγου επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας που να προάγει την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και να τους διευκολύνει σε μεταβατικά στάδια της ζωής τους. Συμβάλλει στην επίλυση των προσωπικών τους προβλημάτων, συνδράμοντας στην επίτευξη βαθύτερων αλλαγών στην προσωπικότητά τους, καθώς και στην αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών δυσλειτουργιών. Στηρίζει τα παιδιά που βιώνουν ψυχικό πόνο και προσπαθεί να τα ανακουφίσει, δίνοντάς τους κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Παράλληλα τους προσφέρει ανατροφοδότηση αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζουν στους άλλους, πάντα με ευγένεια και σεβασμό, ώστε να τα κινητοποιήσει να αλλάξουν τα προβληματικά μοτίβα συμπεριφοράς.

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης

Τα παιδιά αναπτύσσοντας μία υγιή και εποικοδομητική σχέση με την ψυχολόγο εξοικειώνονται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη δημιουργία υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους που θα τους επιτρέψει να ζουν πιο δημιουργικά και αποτελεσματικά. Τέλος, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των υπαρξιακών ανησυχιών τους, στη διεύρυνση της σκέψης τους και στην αναγνώριση των συναισθημάτων τους, ώστε να μάθουν να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, να θέτουν νέους και δημιουργικούς στόχους και να κινητοποιούνται για την κατάκτησή τους που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής τους.